Saturday, February 26, 2011

שורש - ו.כ.ח

נכון שיראלים מתווכחים הרבה? נכון שכמעט כל שיחה מתווצרת להיות וויכוח גם כאשר אינה רוצה להיות?

נכון שלפעמים אתם מוצאים את עצמכם מתווכחים עם בן אדם גם כאשר הכוונה שלכם הייתה לשוח איתו?
זה בגלל שורש ו.כ.ח אשר נמצא ביסוד כל אדם, ובעיקר בחברה הישראלית. אשר מתערמת על כל דבר ומנסיקה את עצמה למעל כל דבר אחר. העיקר לא להסכים ולהגיע לפשרה, אחרת כך ישקטו המים והכל יהיה מרווח, הכיצד נדע מה נעשה, כאשר לא יהיה דבר להילחם איתו?

כולנו מוצאים את עצמיינו במצבים אשר מפתיעים אותנו, באם אנו נשאל אדם מה השעה ויענה "שתיים ורבע" , לאור ביקורת נברר "בטוח?" והנה האדם התעצבן עלייך , מהדבר הכי פעוט וקטן בעולם, ממש חודים על קוצים וגרם המחשבה באלימות.בונא אתה לא מבין!? אל תדבר אליי יפה
!

התופעה הזו בעצם מתרחשת מכיוון שכולם מפחדים או חושבים את עצמם בסוג של "דעת כלל" אשר מניבה את התופעות והדרכים אשר מוכרות לנו. הדרכים המובנים לנו להתבטאות ומה הנראה לנו כהתנהלות חברתית רגילה.
בייחוד בישראל, אשר כל שיחה ואפילו המחמאה הקטנה ביותר יכולה להגיע לשפיפות הראש והמחשבה, אשר גורמת לכולנו להרגיש נלוזים, בדכאון ועצבים אשר נוטלים חלק מן ימיינו וסוחפים אותם. לאמר וכי המשפט "את נראית נפלא היום" וזו אשר שומעת את המשפט אך בתוכה הופכת אותו למשהו רע ומתנכל. הופכין מן דברים רגילים ונורמטיביים אל דברים אשר נוגעים וננקזים אל מקום רע ושפל. הפחד הקיומי של העם, מנציח את עצמו בפרט וביחיד, אשר לא רוצה זאת לעולמו מלכת תחילה.


זהו משתייך לנושא אחר אשר אני כתבתי עליו, נושא ה"הם ואני" , איך וכאשר אלה דברים תואמים ומקבילים. האין חוצץ בין הם ואני , הרי כי אני הינם הם , והם הינם אני בהיבט המבט והמחשבה. הכיצד ומהיכן רואה עצמו את האדם. מקום שלוחת רגליו והפרספקטיבה שלו. האופן בו אדם מנציח את הרע אשר בחברה בלא השם לב כי הפך למושא אשר נשוא עליו מכל.
ה "הם" , ומנציח זאת. החברה הישראלית אשר סוחבת את עצמה גרירה לאחר גרירה בהלך רגלייה בהתנכלות אל אחרים, וגרוע מכך...קריאה מן תוך העצמי של ההתנכלות משום כך והסחיבה עמה. הקרנה עצמית אל החברה, וזו החברה מחזירה באותה המטבע. מקום אשר אין שם אדם האחראי למעשה, אלא כולם משליכים על כולם את אותם הבעיות, ומנסים להרגיז את השני, בשם הנצחת העצמי. געירה לשמש געירה, ואין טובה בדבר. רע הננקז מן רע והממשיך רע אל אחר, בלא הידיעה כי זה אתה הוא זה אשר משרה את הרוע הזה, באופן אמתחתך ובאמצעייך. הכי כך פועלים הגלגלים , ומתגלגלים אחד אחר השני. זועבים עמם האחד לשני, ועושים זאת למען היישקה כאשר אדם אינו מבין כי הוא זה המחיל את התנועה והזרם הזה.
אשר הוא בעולם זה,...מנחיל את הכעס והטובה אשר על העם והעולמים. שיחה פשוטה אשר לא מכל גורם הרוצה להתסיס או למצוא דבר על עולמו, יבין זאת ויוכל לשפר את מחול הסביבה הנראית אליו, כך שבמעשים של אדם אחד פשוט, כל "המדינה" משתפרת, ואינו רואה זאת, כי עיוור למעשיו.

האדם והאזרח בעצם מבטלים את קיומם בהאשמת אחרים, מוצאים באחרים המילה לטובה ואין הם עונים.
אין הם עושים דבר למענם ולא שום דבר הלהנחיל את הטובה לעם, כך הינם מפציעים וזורעים עוד פחד וסבל בעולם.
האדם עיוור למעשיו, מכיוון ששופט אחרים בלא השופט את עצמו. מתחיל לשפוט את עצמו במילה אחת, או בדרך אחת...ואז בעצם מאבד דרכו ביגון וסבל. לא מספיק האדם לחשוב ולהכביר במחשבה, על מנת לשפוט את עצמו. בוכה ובוכה האדם כי לא מצליח לשפוט את עצמו ע"פ מוצא ליבו, הדרך אשר שם נספקת לאדם את האמת והמכלול שנקראים החיים.
כפי שאומר העילג ביותר "תן כבוד ותקבל כבוד" , חושב כי משפט זה מתחיל באחר, ולא בוא. כי מי ש"נותן" כבוד מקבל זאת, וחושב האדם כי הוא זה אשר צריך לקבל את הכבוד, מכיוון שכבר נתן או "ברור" שנתן. זה האחד חושב בליבו "אליי הכבוד" בלי הלהבין את הדרך או העוצמה בלתת את הכבוד, כי הינו ניחן ברם, וחושב את עצמו לגלימת הגבר העליון.
כך כל אדם בצעדיו , עוטף את מחול הגבורה לאדם, ומבין כי העולם סובב סביבו , אך אינו מבין שזה אינו מעניק לעולם בטוב ליבו, אלא לוקח אל עצמו את החיים. חושב וכי הכל יבוא לסדרו ואליו, בלא העושה דבר למען אחר.
כפי שתעמוד בקופה בקיוסק , וזה יגיד לך את החשבון בלא העשה סדר במוצרים. אדם אוויל הינו הישראלי, המוצא פשר בכל דבר , בסדרום וגעירה. עושה החסד, בסתימות הנפש והמחשבה בעצם, הפוך לנוגד אחי. מחמיר ומחמיר בעוד חושב כי עושה מעשה טוב הוא. מחמיר וחורם לאחר, בלא העושה טוב בליבו, כי מאמין שטוב יבוא עליו ולא יהיה בו דבר.
הישראלי כלפיי פנים רוצה בדבר אחד, וכלפיי חוץ מביע בדיוק את ההיפך, כי טיפש ועיוור למעשיו.
חושב כי פנים תוך הנפש נראה כלפיי חוץ ואינו מבין, כי אינו העולם, הפנימי אשר נשוב בו, אלא העולם החיצוני ומנגד לכל פועלו, תנועתו, מראו ודברו. כך פועל העולם , לא מן בפנים, אלא כלפיי חוץ.

האדם חושב וכי ממאור עיניו הנה העולם על חוויותיו, חושב וחמדן הוא האדם לעולם, כי מבין וחושב כי הינו החיים בכללותם.
הינו החיים, אך לא של אחרים. להם החיים גם כן , ואינם רוצים דבר ממך אלא להיות נעים הליכות וישר לב. דבר נוסף אינו נצרך מן אדם. מבין וחושב האדם כי הוא העולם, ואינו ער. אינו מבין את מעשיו ואת החלטותיו. חושב וכי הוא בחופשה, אינו מבין כי הוא מהווה דוגמא בכל עת לכל מילה ומחשבה, אינו מבין כי הינו השינוי אשר הוא רוצה בתוך תוכיי עצמו.
כך האדם האינו מאמין כי בעמדתו הינו הוא זה אשר יוצר את האמת ואת החלום אשר הוא רואה בליבו.
חושב וכי מגיע ויבוא אליו, בלא הוא עושה דבר. כפי פועל בניין היביט בערימת לבנים ויצפה וכי הבית ייבנה לבדו.

כך האדם בישראל, מתווכח ומתערער על כל דבר הנראה לנגד עיניו.
לכל משמע אוזניו מתחפר, לכל ציוץ הציפור מגיב בזובי, לכל משמע או מראה מגיב בשנאה יוקדת.
האדם נכה לרגל הלחץ הבלתי נשלט על עולמו וחייו, כך האדם הישראלי מתקיים בו.
בלחץ אינסופי ובלתי מובן, ועושה את מה ששנוא מכל. התמונה אשר האדם אינו רוצה לראות או לחוות בימיו , זה יוצר אותו למען אחרים. את עולמו להכין אל אחרים , ורואה את מועלו לנגד כפיו. מה הנעשה אל מולו והמה נודע לחייו.

מתחת ללשונו ואולי חייו כלולם, שורשם ב.ו.כ.ח , במלחמה מתמדת על עולמו וחייו, על כל שנייה לנגד חייו.
כל דבר לנגד עינו ומוחו, חייו ב ו.כ.ח, עגום לכל דבר כי אינו יכול להטיב ואינו יודע להטיב עם דבר , מכיוון וכך שם נלחם עם כל דבר הכי קטן בעולמו. מן הגבינה בסופר מרקט , עד מאור חייו אשר נקראית אשתו. מן הדבר הכי ביותר, עד הדבר הגדול ביותר , יודע האדם את חייו למען וויכוח וקטנות הנפש.

מן מכלולו המעט, מן יכולתו לסמוך על אחרים. מן המחשבה על אחרים, מן כל דבר ודבר אשר קורה בחייו.
הינה זו הוא מבין...את הקחת והמלחמה של חייו, לאור קטנות נפשו ועולמו המזיב דמים בכל רגע ורגע.
עגור ועגום למכלול המילים ועולמם. נדום ונגמר, גוזר גזר דין של מוות ותסיסה לעמו. ממשיך להאשים אחרים, ממשיך לזרוק הבל ושנאה כלפיי האחר. ואומר "מה עכשיו?" "מה...חשב?" ... "מה?!"  ואינו מבין את עולמו.
כי כאן החיים, ואין דובר אותם מלבדך. דע את חייך ודע את החיים, כך הברכה עובדת.
אחד אשר עושה רע לאחר, גורר עוד רע. אחד אשר עושה טוב לאחר , עושה עוד טוב.


כך לא מבינים האנשים כי לשונם הינם חודם, וגם אם כי טעו על לשונם, אין זו כתובה אשר חקוקה וחרוצה בתוך אבן.
לפעמים אנשים אומרים דברים, ומתוך כוחניות שומרים את מילותייהם לצעדייהם, שמא לא יאמדו למכלול ביטנם אם לא יעמדו על הדברים שלהם. כגון אדם אשר יגיד "אני ממש אוהב קטשופ" אך סתם אמר זאת, מן תוך שיחה מיותרת או זוטרת כלשהיא...אך למראות אוזניו של אחר, בולע את לשונו ונפער תחתיו הפחד שמא יחשבו שהוא מבלבל את המוח, אז הולך האדם ומכריח את עצמו לאהוב קטשופ, מן כך כי סה"כ אמר דבר מה, גוער בלשונו וממקום שלא יוכל להזדכות על מילותיו, מכריח עצמו להתנהג בצורה מסויימת אשר מעכירה את דרכיו האמיתיות, כי אינו באמת אוהב קטשופ, אך על לשונו, פחדיו וכבודו הינו ניחן ועושה זאת מן כורח גדול ואדיר. על שלא "להיבלע" ע"י לשונו ולהפוך למקור ל ו.כ.ח ולכאורה ההשפלה, לוקח האדם את צעדיו כנגד ליבו ודרכיו. למשמע ליבו והלך הרוח שלו, כיצד הוא אומר ודובר את העולם ומה באמתחת ליבו.

זה אשר במקום לאמר "אתה יודע מה, עשיתי טעות...סליחה לי לפנייך...אני לא באמת אוהב קטשופ" , במקום זה , הולך האדם ומשייך לחייו את הקטשופ ומתחיל לאכול אותו , ממש מן תוך כבודו האבוד והאדיר, אשר צובר עוד טמטום וחטא בימיו, שמא על מילים ליפול על לשונו והתווכחות לאחר כי טעה ועשה או אמר מעשה אווילי. טפשות לשמה , ו.כ.ח פנימי אפילו, יכולת של אדם לשכון בתוך כל כך הרבה פחד שאינו מביא את הדברים לבעל אנוש, שאינו אנושי כלל.

בועל לשונו, בועל דברו, על פחדו ניגר ועושה זאת , על מחוד לשונו בעל של אחר כי אם לא לשונו, יודע פחדיו.
כך לעמיינו ולצורתה , תרבות הדיבור שלה והחזקה של הנפש לאור המילים אשר יוצאים מן תוך הפה. עיוורון הנפש והנשמה. אל מול האנשים אנו מחתימים אותם כעדים ובעלי נסיון לעולמם, כל אשר לדוברין הינם חוקתם ומה אשר פועל בכך, אנו חוקקים את מילותייהם ככתובה האחרונה ואין מבינים כמה אלים וחסר חסד זה, כמה עגום ורקוב זה, כמה נוראי וכמה איום. נטירה ונקמנות על ההרגלים שלנו בלשוניינו, אוזניינו כשופט ונוקם, המתסיס את הטעות באחר באם לא "עומד" במילתו הזוטרת ,עם אשר מחזיק את טעויותיו של אחר אל מול אפו בשביל ההנאה או ההתססה, געירה לשם געירה.
כך החברה שלנו מתנהגת, למראות הכאילו והכעס הצבאי השורר באי סדר והתנפחות מוגזמת הגולשת לחיים האזרחיים.
אינם מודעים לעצמם ואינם מבינים את החיים וכיצד מתקיימים, ממש כאן ועכשיו כזאת הרגע.

החברה הישראלית אינה מבינה כי על לשונה ניחנת, וזאת לא אך ורק כתעודה לתהודה, אלא כעדות לשפתיינו.
לא כזאת אשר תחנוק את צווארך , ולא כזאת אשר תשפוט אותך לעולמים, אלא כעדות לחייך ולשפתך.
אדם אשר יקלל פעם אחת, ניחא ומילא כי לשפוט אותו אין זה בסגנון,...אך אדם שיקלל כל חייו, הרי הוא זה כן המקלל.
הגורע ומכער החסד, האלים והמגעיל, האיום והסוֹרֶה,...זה האדם אשר לו על חייו יראה וידע את מכלול הדברים ועולמם.
כי ישראלי, חושב כי כתובת לשונו תהיה התעודה שלו , אז מורד בלשונו כי אומר "מי יבוא עליי ויגיד לי" , ואז שוב מתסיס לא רק את עצמו אלא את העולם שלו, הסובב אותו ואת המדינה שלו אשר סובלת מן בריונות וטפשות הדעת.


האזרח הישראלי אינו מבין, כי כן עכשיו וכאן החיים כמכלולם והמה נתוב לפניו. לא בעברו הקלוקל ולא במעשיו הבזויים של העבר, לא בכאבו על החיים, לא בצערו על יוקדייהם, לא בבכי שמלווה אותו על חייו והטעויות שלהם, כי אם מניב לאחר בטעויותיו ובצערו, רק פשוט ממשיך אותו הלאה ומוסר את הכאב והצער שלו אל אחרים והחיים, ממשיך את הטעויות בצבירת טעויות בשל אחרים. אינו מבין את הרם ואת הרב, אשר מנשל כל כדהו מן עצמו ומניב לטובה למען אחרים, לעשות הטוב אשר על ליבם והכה נחושתי להשיל עוד צעד. למען טובה ויראת שמיים, למען האלוהים ויראתיינו כלפיו, למען טובה וכל חיינו לאחיינו ואחיותיינו , למען הדגל והמדינה , למען החברה והסביבה , למען הפרט והכלל , למען כולם בימייהם , הלדעת כיצד עושים טוב , בכדי להרבות את הטוב ולהעצים את הטוב בימיינו.

האם וכאשר אדם שואל אותך "איפה היית בצבא?" כבר ראשך מחשב כיצד להוריד אותו, כיצד הוא ילגע לך, ומוצאים היהודים את ראשם רק בשלילי , רק במחשבת השלילי כי על ראשם הפשע של להניל טובה לאחר , לעשות טוב , למען האחר יעשה טוב לשמך , ולא האחר יעשה טוב לליבו.

האם הנקמנות המילולית שולטת עד כדי כך בחיינו האזרחיים והלאומיים?
האם כל דבר אשר אנו אומרים הינו תעודה לימיינו, האם כולם כאלו נקמניים אשר אנו פוחדים מלדבר?
האם החברה הישראלית כל כך חולה, שאין אנו יכולים לפצוע פה בשל דמם של אחרים היוקיעו אותנו וירצצו את שמיינו?

האם עד כדי כך החברה הישראלית חולה, כי מן תחת לכל מילה שוכן תרבות הדמים והעקובה אשר מושרשת לנו מן המלחמה אשר עוטפת אותנו לכאורה?
האם הצבא הינו אחראי לשפלות הנפש האדירה שלנו בתור חברה?
האם ומתי נוכל להבין כיצד ולמה אנו פועלים באופנים כאלו, אשר כל כולנו לדמים של אחרים, מוקעים ונזרקים מן צד לצד.

האם אדם, יוכל להתקיים עם תפילה בראשו ועל קצה לשונו, בהבינותו שכן, אלו הם כאן החיים וצריכים לעשות בהם רק טוב.

אני רוצה סוף לשורש ו.כ.ח , אני רוצה לזה סוף. כך שנוכל לדבר על נושאים בלי פחד, בלי שזרים יהוו אויבים אחד לשני, בלי שגבריות ונשיות יהוו כח אלים בתוך חיינו, עמדה כל כבוד בלתי נלאה וכף יד פתוחה אל מול פרצופו של כל אדם.

שורש ו.כ.ח למקום שאין אנו יכולים לתקשר כלל, בלי לפתוח את הלב ואת העורקים, לנשום דם אחים ואהבת אם ואב.
אהבת דגל , אדמה ושורשים,... להבין כי כחולים לבנים אנחנו, ואין דבר אשר ישנס את דרכיינו מזאת.
לא דבר ולא דבר אשר ינער את חיינו מכך, כי אנו לחיים וכל דבר כך מבין את עצמו, בעל האמצעים לשם הם גרים.

הנחליף את דרך ארציינו במה שנמצא כעת כמועזם של מזרחים אשר השתלטו על התודעה הלאומית בכח.
הנחליף את דרכי השיחה הפשוטים והרדודים אשר שלוּטים באופני היום יום בהלך רוח אמיתי ישר ונכון.
הנחליף ממש את תודעתיינו כפי שהיא וכיצד מתבצעת, מתרחשת באלה הרגעים ממש כאן, בנושאים ודברים אשר על העולם להשגיב אותם למען לדעת יום טוב יותר , והלך רוח טוב יותר למען העולם והמדינה, שנבין שהפה שלנו מכתיב את הגלגלים של היקום, ואנחנו אחראים לכל תנודה הכי קטנה של כאב, צער ואלימות בעולם.
כל אחד מאיתנו.

לשון זה כח. להביא אל אחרים את חיינו. ראשיינו הינו כח, לגרום להם להתפשט ולהקרין. גופיינו הוא כח, להוות דוגמא.

באם כולנו היינו מבינים את זה , אולי שורש ו.כ.ח היה נעלם , וכולנו היינו יכולים להסכים.
אז תגיד "מאיפה קנית את החולצה הזאת?"  ואולי , ביום אחד...פשוט נוכל לענות על השאלה מבלי שהלב שלנו יפול.

הרי הגענו מזמן למצב כל כך אלים, שבאמת אי אפשר לנהל דו שיח עם מרבית האוכלוסייה, משום שכאלה פגועים נפשית ואכולים טראומתית, מן כל דבר ודבר הכי קטן אשר פגע בהם, שהם פוגעים באחרים. כמו ילד שנפל מן האופניים ולא רוצה לשוב ולנסות לרכב עלייהם. גברים גדולים מנופחים עושים רע לאחרים ונובחים כמו פינצ'רים, כאשר בתוכם הם כמו הומוסקסואלים הכי רכים שאפשר, שעדיין כועסים שהמ"פ שלהם הוריד אותם לעשרים מבלי לחגוג.
מסכנים השרלטנים המגודלים, שבוכים כל כך הרבה מבפנים עד כדי כך כי אלימים כלפי כל דבר הכי קטן בחייהם.
הנה בא רחמים, מטר תשעים וארבע מאות קילו של שרירים , "מה קורה רחמים?" והוא לא עונה לך.
"רחמים! הלו , מה נשמע"
מגלף הוא את כתפיו בהינף יד , עם הרמת גבה שלופה כמתכת , חושב שהוא מקסימום שרלון ברונז , ממש שיא החתיך והגבר, אבל שהנשק שלו היה תקול , מאז הוא לא יודע להפעיל אותו.
 ;)

הגבר החסון האיום והנורא, עדיין מתלבט בין אם להגיד לבחורה שהוא רואה "מה עניינים?" או "מה המצב?" כי הוא לא יודע אם היא תחשוב שהוא ערבי , ...במקום אולי לנסות ולהתחבר לרגשות הקטנוניים שלו , הוא פונה לגבר הראשון שהוא רואה ואומר לו "עוד שנייה אחת אתה מסתכל עליי ואני שופך אותך!!!" , כל זאת ועוד כי הוא מתבייש ללטף צ'יוואווה.
גברים אווילים ונשים עוד יותר גרועות , שוחטות כל דבר שזז בגלל שהם סופר רגישים כמו תינוקות שלקחו להם את המכונית הוט ווילז. היפוך המטבע למבינים בקשיחות, אשר מובעת לעיתים רחוקות כאשר באמת צריך להתנגח במישהוא, ולא כל דקה דקותיים אשר מתרחשים בכל רגע מן היום. לא בכל רגע דל של הקיום והנצח שנמצא במציאות.

מן כך הקישור הבא.


לצד הנגעים האלו, ישנם מקומות אשר חברתיינו פשוט איננה מאוחדת.
לא בשפה , לא בדרך ארץ ולא בכלום לבסופו של דבר, ממש לכדי כלום ושום דבר. הכך שאיחוד נבנה עם היפך ממה שנכון ויפה, ולא מן המקומות אשר ראויים לכך.

עלינו כחברה ללמוד להפסיק להתווכח, להפסיק לראות באחרים כאויבים שלנו במלפני פתחו את הפה , בלפני הציגו את עצמם. עלינו להבין כי כאן אנו ביחד, וצריכים ללמוד להקשיב, להפנים ולעבוד אחד למען השני, להבין כי כאשר מדברים, אין זה מעיד על אלימות אלא קידמה. להבין וכך כי אדם אשר מדבר, ראוי להקשבה ותשובה נאותה ומסודרת. להבין ולשפר את דפוסי המחשבה והתפיסה החברתית, בעל כך שנוכל לשפר את החברה הישראלית והחיים היהודיים בכלל.

עלינו להבין כאשר אם שואלים למחיר, או שכר או לבן ובת זוג, אין הדבר מעיד על מחשבה יתרה או ריבוי מחשבות...אלא בפירוש מה שנשאל לצורה חדה וברורה. עלינו להבין כי מה שגורם לנו ל ו.כ.ח היא פעילות יתרה של המחשבה הנובעת מפאראנויה, התגוננות ואלימות. עלינו להבין כי אנו צריכים להיות ישרים כלפיי השני, להקשיב ולהטיב עם השני.
בשפה, בתנועה, בדרך ארץ , בדרך הלך, בכל דבר , על מנת להוקיע את הדברים מאיתנו כולנו סובלים, ובדיעבד כולנו יוצרים.

שורש ו.כ.ח למקום כי אין לנו מספיק רוך ונועם בכדי להבין שלענות על שאלה זו לא עבדות, בשביל להיות מנומס זו לא חולשה, בכדי להיות אדיב זו אינה בגידה בגבריות, בכדי לגלות פנים אין זה אומר לוותר, בכדי ליקוד אין זה אומר לאבד כבוד, בכדי לברך אין זה אומר להשתעבד, בכדי להיות טוב לב אין זה אומר להיות חלש.

שורש ו.כ.ח למקום כי כולנו אויבים אחד לשני, במקום להיות אחים ואחווה אחד לשני, בעל כל הכורח לצעדיינו, בעל כל מה אשר עלינו, לכל מקום ולכל אוזן לו אנו פונים, להאיר, לחייך ולעשות טוּבים.
Sunday, February 13, 2011

Religious Legitation

There is and has been a way into where people have shaped their opinion and character, relying on the religion or faith they were brought up in. A way into where the religion is dictating the manner, speech, ideology and social conviction of one self...before the one has even begun spiritual insight or inspection.

Religious legitation to where people are backed or backing self on the pretense of religion, regardless and without their own social, spiritual and religious searching and meddling.  For one to say that he does not like pork because he is Jewish, regardless of his own choice and taste. For one to say that he is against Arabs because he was born Jewish, regardless of his heartily intentions.

A way into where the religion dictates the man, instead of the man finding his own private way through religion. To enrich the religion itself, and to dictate the truth and falsity, the distinction between right and wrong to the perseverance of self and the greater good of mankind.

A way into where the religion has taken control of a persona.
The attributions collected and defined by an individual, on a reverse aspect of what they believe to be true. The molding and shape of one's soul, mind body and spirit...to the merit of religion instead of being an individual and unique perspective in the world and along it.

A where into where "knowledge" has fed and shaped the people, instead of people shaping the knowledge itself.

A projection of self lateralization, personifying personal reel and conduct of thought in the lines of social and religious belief and intent.

Self adorned constraint, as do sheep when herded, to walk along the lines, or to find themselves without a stable and proper support to exist and live within life.

Upbringing within this world. The attributes that confine human conduct and thought, personalization and affiliation with certain truth's and ideals.

The way that people understand and personify themselves into a way that the religion dictates the way that the people think and receive themselves...instead of the way that a person feels or knows himself regardless of religion. To take dictation and perception into a way where one finds himself. Something about the way that one seems to know himself, and give respect to all that he has seen living true. To his parents and his virtue, and heritage. A sort of confinement against betrayal, to hold and uplift the way and ideals that have built on and lived for through the 'me'. A recollection of generations after generations that carry some sort of ideal or carry, a hoard of sheep holding up the virtue to some ordeal or deal that has been fordham. Fordeeming the keep and looking for what they had or knew to be on their own , as "known" or knowledge passed on to shape and reel the people. As the cliches of old time that "persian people are cheap" to make and concrete a knowledge or saying, a general personna and perception against and for a certain type of people. A way into where people base the foundation of  their knowledge to the base of heritage and "hereditary personification" . Some what of coherse times, or  knowledgeable reliance to the  deal of herding. A somewhat of blind reliance to the  cords that we proceed as truth and blood.

As will though a new born muslim, to resist the notion of jeans, before even starting to contemplate the notion and  its volume and solitude. A smear into a way where people understand themselves through unspoken social and cultural pretense. A solidarity unspoken, a crest within the unheard. Yet only re affirmed and understood through fathom, boggle and attempt to solve social, genetic and religious agitation. To some kime the way, into where they are, and who they are, through what "they know" with all  loyalty due process. The feeder of blind pigs. A saught see proceeding, into where individuals relate themselves, to what they fear to loose from infantry. A baby pro longed to proceed, only not to speak against the relation of his parents, and resist, for then he would loose his life and feeding. Self , familiarized confinement, through self proclaimed oppression. A fear. To where one once known that what we are at  what we know , is   dictated or personified by our parents, and their predecessors. A revelation of passing through all fears, and not letting what each and ultimate soul knows and  needs to be true. We harness what we know , to not betray the invisible beast that is instilled in our elders, that are the same as the last and ultimate infant that has been born today. Restraint from fear from being abandoned. Self portrayal of survival for self diligence, not to outcast or outlaw self. A revelation of fear. Through out what the heart and mind knows to be true, and what family, crest, blood and government hold still. All through that all where once and  will continue to be infants. From day one, and through elderhood, to hold what blood and life seeds to not be outcasted. Self and social enslavement, all while....no one is enjoying the fact. We are a treator of all seeds, and we still try and uplift our bordem, to perpetuate faith, through our fathers, nations and mothers,.... through our religions... and we see our parents crying as we do, when 17 and when 74, to uplift the truth.

A herd, of fear and president. We hold the before, and let the land drink oil, and spilled pew... all "in faith" of what we try and know to be loyal, to the last heed, a way that we create our own reality. And drink the land that we spill...

Crest to blood, hereditary, nationality, ... historical culture...all the things and notions that we proceed to believe to know as true...are all false in the name of pro longing wanning, and the relation to what we see and know to be true. A way and least to where people know and believe what they are brought into, and see the same faith relevance within them, reflecting their own being.

A place into where the people hold on to the tides a virtue. A cobe. In order not to commit treason or betray. A sense of fear to behold time and not to be be-headed. Fear to dictate and legislate,..., in order to hold dear to the past and not crete it by its virtue. A way into where people have their own ideology to contain the present of their faith, to hold what they truly perceive to be true,..., opposite from their own intent and wantings,..., crest into a hold crest of faith, value and time. Somewhat to hold dearing, the proclaimed and rigid truth,... the boxed thought mentality. Self constraint of knowledge faith and representation. Things that begin with the question of "I" and funnel down to continue to the smallest thing president in human life.

A way into manner, that some believe themselves to be constrained through belief.
The strategic culture of dictation, into where some realize their faith and love through this dictation, the revelation of I and internal core, to all context and connotations. The cone stone, a self perpetuation of crest and its dictation regardless of self. The actual speech, writings, manner and sway within life,... all along the lines of fear from banishment and neglect, perhaps earning enemies. Self inflicting herd. Human kind that in core wants to elate self, in contrary becomes an agent or representative of a certain sect, crest, nation or ideal. A co-bot.

Somewhat that holds the tablet before anything was ever seen or given, ... a sight of a blind and perpetual zealot.

According to law and knowledge, we as humans know what we know, according to the know. This is not our incarceration, yet only our foundation.

Anything can always be changed for the greater good, without tarnishing, embellishing or defying any order. The times of old will be well held and taken care of, regardless of faith and legislation, social conduct and manner, public speech and freedom.

Our life is to precious and short to vindicate our lines or what we know as our lines, our home or house, our legion.

To what loyalty will we heel, if we do not bring peace to human kind?
To what prize are we ailing if we do not see the tomorrow infront of us?
For all kinds and people to come together, and love the differences of change.
For all people to bow down to the same source, that is themselves, their heart, mother and family. Their house and notion, their nation, their love their home and their heat. The same factors that unite all human beings, to elate all of them and become the one that we proceed to be living, and aspire to be. A one world living free from oppression, with equal opportunity for all, no fear of war or repercussion, yet the evident balance of good and evil.

That any insect will know and understand. What we know of this world and how we choose to divide it, how we choose to sect and separate, the races, languages, continents, colors, flags, themes, cultures, religions, customs, traditions... it seems as though we find every reason to move someone back away from us, yet have no idea how to pull them in closer, to be closer and warmer, to create peace. It seems that inside ourself...each and everyone of us is for peace. We know the truth inside of us, yet seem to loose understanding when looking at others, that they are the same as you, on many levels, and the most ultimate one. Of yearning for peace, security and happiness. How can we be so blind, that "the others" are the "I" .
We are the ones that create this change, and we will do it for the better and good. To defeat evil with conviction, for all times...to make it good this time.

For life is right now, and how can we be so ignorant, to just let it pass by again, for the blood of our fellow mates to be spilt again and over again.

To cut the cycle. Renew it, and understand it. That life is right here, and we cannot let it pass by. We are the ultimate revelators of this world, you and me. Same like any other, to the least of differences, yet the majority of similarities. One uni under god for faith, love and conduct. To better earth forever. The legislation and conviction, that as people we fight for some cause, any cause, only to strengthen the hatred and gaps within our world. Only to spill more blood and have vengeance. We think about ourselves and our pack, our tribe or union, and take all others to be either victims or enemies. Not realizing that we are legislating the present, future and actually inscribing the history of earth, everyday within our own unique lives. As important as any man or nation, is the sway of one and his life. A sole soul, as important to the world entirely. The importance of every individual, the revelation of one person's mouth, as a deceleration. A bond and ideal, a stature.
The idea and concept, into where one is a bar of himself, as himself. The understanding that one, is the balance of good and evil, and the weighing of it.

The manner and form that one thinks in, speaks or carries himself...is evident and crucial. To not let the spheres that are "above" us dictate who we are and how we act, our opinions and ideologies, yet the deepeth in them, to shape them...for self thought for all thought.

This passage is partially finished.

Monday, February 7, 2011

Puna

I hear you.
God willing I will help.
My only words are : Help

Yet I can give more than I can receive, and time will tell and let me know what my capabilities are.

It is hard to hear everything and all of them, and to focus.
Time will tell , and I love you.

Thank you for your heart.
God bless.

Wednesday, February 2, 2011

The Fail of Jihad - A new world

We can see now, the beginning of what was sought before, and the end to any karmatic reaction.
All rivers end in the ocean, as do deeds and actions. The 9\11 attacks have not only made the Muslim world suffer, yet have ended the Arabian "empire" for what it stood on. The idea of unity and congregation, against the Jews and the west that is. This has failed. Iraq and Afghanistan have become shells splendor of wheat for the Americans, waste and places for reduction and company. These places will be well abound to travel earth when the procedure is done, when the revelation of truth will devour the Muslim earth, and become one with Allah and his purest intentions.

Jihad proclaimed itself to be the leader of peace and Islamic intention and dictation. To the sight and ears of the many suffering from these tyrants that hold the Koran to dearly at chest, to swipe and twist the truth for their own ego and way. The dreams of fanatic rulers are crumbling in their own hands, for the greed and hatred within their way was their beacon. The envy and try to control, their blood lust, and in these escalating days, no crime can go undone in the name of all karma and destiny. For what you seed is what you sow.
The rulers of Jihad are loosing everyday, as they have done then at 9/11 to paint an entire religion in the name of blood and hatred, neglecting and forgetting the people of truth. That bring them food, drive their taxi's, pay their rent, try to study. The people struggling everyday over and over again, to bring freedom and opportunity to their life and way. A sway and way that nothing is beyond truth, not religion nor blood.
To see the "American" belief becoming the beacon of earth and the yearning of true.
To decide alone, and merit.

I have said many years ago, as I will say again...that true jihad is with your pen, not your sword, as said pnb bless it true, and he will know the way.

This uprisal will spread throughout every oppressive state or country beyond land and region, to become the ultimate truth of man. That through word and love, will come truth, order and destiny. To find the fair and equal, to find the best that mankind can supply the earth with living and love, for the future and the unbound destiny of the world, planet earth and mankind.

This will be the tide, and the future,...to find all people living free amongst god and religion, to the best fate they can see true. In sight of them, the ultimate revelation of truth within time and suffering.
To uplift humanity to its greatest and highest beacon,...always and through truth.

The uprising in Tunisia, and now in Egypt...are not the first flares to be thrown, yet the actual heart of man, that yearns for the same thing. The right of freedom. To live life as free men and women, to the best of their capability and way. Iran have not only obtained nuclear weapon's, yet have become a state where socialism is much more flexible, and capitalism has become an easier way of conduct.
The people in Egypt and in the Arabian world, are coming together to feel the notions of democracy, socialism and hinders and aspirations of capitalism. This progress is long, and will take many years.
Yet every living thing on the planet is well aware to the difference of good and evil, and this wave will not end, until the Arabian world is free from Islam as a coherence of law. To find that Islam is not sharia or radical, not cohersion or oppression, but to believe in the true virtue of Islam, is to know freedom and love for all.
This wave will not end, it will continue to build further and further on, untill the oppression of the "mighty" religious leaders will lift their hand from above their people and leave them to grace and prosper.
This is not about religion. This is not about war. This is not about politics.
This is about people that wish to drink coffee, and wear jeans.
This is about people that wish to buy car's and watch movies.
This is about people that want a cup of whiskey before they go to bed.
This is about people that want to live free, without oppression by any man or woman, by any book or hand.
Yet to the elite, by the "American" way, and to obsolete the freedom and passion of one way.

There is no fear to be seen, yet the future will be bright.

The politics and dictation will be sighted by the best of autonomic religion, as "based on the American constitution" and for reverence, and all religions in reflect. That know the ultimate truth beyond any living thing, to find earth and grace within the many, to the virtue of one and his punishment. The reverence of truth along mankind, and the sway and deterrence that has led mankind to his current state of war.
To neglect and oppose all that is true, for smite. Through out all mankind, religion has been here, as the ultimate truth of grace and god...the reverence and law given to humankind by god, or man...
The laws are simple to follow, and benefit everyone, anywhere to follow these simple rules always.

This is the truth, the American constitution...and religions,... will be the foundation of truth through Allah, Christ and the Buddha and the Torah, to find the end. Of one man and woman, living free to the notion of their doubt and way. We will see the Torah rise more and furthermore, to reveal its truth and reverence, to find its consolidation and perseverance throughout all battles and virtue's, to be one with earth and love.

This is not to say that oppression will be born with force, yet the bottle neck of time will drain itself to the first point, of what man knows to be true to this day. Nothing beyond that, to the dwelling and sorrow of life itself through suffering.

These people need freedom and they need money, to live a better life with health and cleanliness.
To live a life full life full of opportunity , judgment and law.
The benefication of truth, through religion and way. The bureaucracy of religion and the benefication.
To relieve religion from the religious and turn it in to the founding heart of man, that looks for one thing only.
Truth, love, security and peace.

The ultimate revelation of truth, through chambers of law and state, to love the Torah as the Buddha and Christ to find Allah and Muhammad. To whole solstice of all religions and love coming through the heart of man and woman. The ultimate and never ending foundation of truth for the future.

It is no longer evident that humankind can continue existing without the notions of truth to fulfill and reside , direct, in its own destiny.

The way where I want to live life , free, from any torture or neglect.

Jihad is done. Is it the capture and faith of the few, that infuse anger and hatred through words to twist religion. It is the power of the weak and the tame of beauty and health, all in the name of power and gruesome money. The evident danger, in the opposition of what a man truly is, of what a woman truly is.
A sad prepetuator of truth and peace alongside love.

This is battle against paper. Pieces of paper that dictate the love we have, what we want to love, and how we want to love it. This is the world, and the evident danger of governments to clench what they see as their "responsibility" and have hold tight clench on power and regime. Something this generation will not suffice in, for it is revolutionary. The wave of vengeance through bureaucracy and state, is always in motion.
The times of old will be forgotten, for the best unite of truth and religion.
The actual order of things...when one has judgment, and releases his faith within and onto the world.

We want peace, and the simple matters are right here. As easy as tic tac toe.
The paperwork, is strained by the government, will meet the heart. That wants only goodness for man.
That wants only the truth for man, and the Torah that is ultimate belief in god the almighty all through his ways and rules. The governments will not hold their lines, for they understand that they are fighting a glimpse of an enemy, as a man sending his dog to the pound yet wanting him at home.
They will not be able to continue to rely of paper, stature and state to feed people with grace and freedom.

These governments, all over the world...will not hold straint to themselves, for the believe and know that their poverty is their own mistake. And if pieces of paper control the unite of mankind, why not change them?
Why not make the world a better place? If it is as easy to change the lyric?

Are we that dumbfounded? The human kind? Are we that belligerent? Are we as stupid as dumb beasts?
To hold a crest or armor to a notion and flag, for something that is never seen,... or has given us any leadership and direction,...not any love or grace, never any laughter, never any peace...

Human kind, will unite alongside these lines of fairness and statutory with religion, state and idea.
The mind of mankind will be free from all lines of oppression and law, to find the basic state between good and evil. A law, where nothing and no one is above the almighty, to decide what good is grace, and how evil is filth, this is up to us, to understand, and alongside their virtue, we will know the grace of god.

Spreading further and deeper within the earth, while all countries suffer from their crest and ignorance.
All religions suffer from automatic war, because of crest. All books pound each other over and over again, like ramming bulls. We fight over nothing, what we "know" to be true, what we "know" that we are, what we "understand" that is truth in this world...while our heart says the truth, that no one and nothing can be heard.

Mankind is a simple creature...it seeks earth in its way. What it knows of it, and how he see's it to be true.
The ultimate disaster of seeding truth through truth, and finding it. To the astonishment of way and love...the astonishment that all stars are above us, shining...and we see them as beacons of truth, wisdom and hope.

The unification of mankind, through thought, wisdom and way.
The Torah.
Pummeled and destroyed by all times, the Jewish people, castrated and killed through out history, to become the smallest nation on earth, will see the truth beyond time, and the ramification of it.
To what it is today, and find the least of it. One man loving woman, one woman loving man, under god full of grace with a home and nothing more. This is the ultimate catch of life, there is no beyond it.
It is the elite and supreme. Good solid judgment, to all that is true, without bribery or snicker.

Time will shelter the way,... common sense will become "evil" in the eyes of monarchy, yet will prevail, for the essence of truth is right infront of us, on the Internet, and in the books,... we know how to eradicate war.
For no one, and no thing desires war for himself, yet only love and peace.

This swirl will never end, untill the emancipation of law and conduct through the belief of god, and all due to statutory faith. There will be a fuse with religion and law, a way to where they will be equal. The best judgment of mankind, and the best judgment of religion. To weight in both scales,...to find the best truth for man and humankind. The future, bright with progress, all along the well lines of humankind and faith.
To fairly mix the two into a bright pasture of freedom and structure.
The right of both worlds, never pending on one another.
This is the ultimate truth, mixing with texture within these days...becoming a solid matter and forming the shape of truth. This is happening, and will continue to happen in the future. Ramification and beneficiary of all kinds for their way and hope, faith of man.

The way of mankind, is beyond religion and state. It is the best notion of what we can do here for a living.
How to chase our hearts and create a better world.
These ideals and notions will soar over anything written, for nothing can write the heart of man.
Nothing can scripture the inner soul of the body, the wanting, the yearning and the crime.
It is up for humankind to shape a new faith, absorbed with the best notion of respect for time inducted with faith, bureaucracy, socialism and progress.

This is the end of Jihad, and the rise of Arabian socialism, democracy and capitalism.
Capitalism, Socialism and Democracy are spreading through out the world, all continents are feeding through them. All lines are running through, this is the age and the time where mankind is realizing the ultimate revelation of the truth. Its way and time. Its future and progress. The plow through out time,...that will shape the way and find the line of the future.

It might be seen as the end of all religions, yet it is contrary,... it is the severance and deduction of control alongside religion, and the deduction of the power structure that has defamed religion. For religion is not a form of power, yet a form of belief. An individual belief, to everyman and woman his shadow of god, not a dictation of what the shadow seems to be or needs to look like. This is the mistake of times, where religion became a force of stature rather than personal faith. To take the individual and enslave him into the force of structure that was true alongside the regiment and structure. Monarchy and hierarchy, social formation.
When religion is only a reason for personal judgment and faith, something to help or hold on to when needed.

The constraint of religion and law, will be tied alongside the perpetuation of truth and the individual.
The suffering of one self alongside the the travesty of socialism, economy, poverty and sickness.
The twine of religion and faith alongside socialism.

This is the future and truth. The world will collide in grandeur and faith, with all doubt to the dictation of truth and legislative action. A united world of diligence and right of mind. The end of all slavery, misoccupation, wrongdoing, social repercussion, social hierarchy and a structure of personal conviction within economy.
Personal economic assassination, personal convicting economy, social economic structure, in a way where intelligence, name...conduct and "timely fashion" actually dictate what you "get" from the state and what you dont. How many more times, will we go to the bank, and only after kissing ass will receive what we need to receive? How in the world can these current laws, control our behavior to make us better people and citizens? Are they not offensive and impersonating in a way? Do we not realize that social conviction and economical hierarchy are the source of pain and suffering in this world? To not alone merit and cause, yet to base the social construct on more for the people, less for the loan.

 This change will come through time and diligence, the blood that will be spilt will be to the blame of the ignorant and stubborn. Those old chimes of old, the holders of crest and the believers of armor, holding up their flags, with complete contradiction to their heart. The rulers will fold, for they want to eat and drink with their people aswel. They want to live amongst them and live with them, always and forever can never the heart of man device itself is treason or deceit...yet only in truth and love.

These days are the beginning of the unity of the Arabian world based on human reflection.
The tides of religion and old will compensate the greater good of the civilian, to erase all ties of will wars and tales of old. Myth will dissolve, blood lines will be shattered. The conception of the world is changing, and it will change for the good. The mighty stand of the individual infront of all that is structure and merit.
No longer will blood libels between religions state the truth. No longer will the conception of status quo and story line relevance hold the beacon of light and stature. Yet "common sense" and relevance, a sense of relativity and proportion will dictate the progress of human kind. This Arabian rupture will not end with Arabia, yet will spread to the power of the individual and his knowledge. The individual's distinction between right and wrong.

Islam will instill itself with catharsis, to find the good of faith and word rise up over the evil, and devour the words and intentions of the angry few that have hoarded media and awareness today. The delusion and haze constraining humankind today. The neverending sphere to where confusion and religion have become a force of coherence and capture. The forcible taint of reverence as revelry. The taking of religion for herding.
It will no longer proceed. For Islam is not a nation of a place, it is not a name or an ideology, yet one single heart and mind aspiring for truth and humility, hope and faith, love, peace and acceptance.
Islam does not have a flag, and does not need a nation, for it is in the heart, and will continue to flourish through the heart itself.

Islam does not have an army, as is not a perception of war.
The old and few that have "shaped" the face of Islam have lost, and the revolution of the people has come.
All due to them as people, regardless of religion and state.
The Arabian world will continue to release more shades of socialism and capitalism, more wealth and money.
To the point where the religion will look for its true virtue and beacon, for its true place and wisdom.
To reside in Mecca, and all that is good and true of Islam.
No longer the tarnish of it, or use of it in political adventure.
Nation after nation, will "fall" to social revolution, untill they will collide in a way, to reach the highest peaks of their depths, and find Islam in Mecca, where it truly is. Yemen then Oman, Libya then Syria, Lebanon to the highest place. Nation after nation, will seek electricity, sewage and water. Transportation, social services and health care. The "topple" of government and Islamic "ideal",  all through what is equivalent...simply to the basic human rights deserving of all men and women.

This revolution will come to devour the powers that have steered the minds and lives of religion believers.
The head's of the religious monarchy and the heads of mosque will suffer from the hatred and revenge of the people, that will ramification the essence of Islam as a true notion of white founding spear, penetrating love and peace through the earth.

The tides of evil will shed. The heads of state will no longer virtue the capture of religion aside state and legislature. It will be separate. The best of socialism, aside the religion of one man and woman under god for liberty and justice for all. The fear of religious repercussion will be set and backed by individual's and the police system, that will be swept away from religious law. To shine and show the reality of citizen protection and service.

This is a revolution, with American flavor and religious unity. The right and strait of mind, the new and eccollective.  The wave of the young that will ring every bell to every highest office, and shake the walls of fear mongers and war spreaders. Every Arabian nation, will be renovated. As Iran, yet further. Above religious laws and above religion, to reign free in a nation full of law and freedom.

Time will show victory for the people. Social, economic and religious upliftment.


Ma a salam, peace, shalom.

*loose end*